PA-STEEL

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราให้บริการ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องมือการเกษตร เช่น ชิ้นส่วนหางไถ,ชิ้นส่วนเครื่องจักร โรงงานน้ำตาล,ชิ้นส่วนเครื่องบ...
 more      
 

Service : บริการ

เราคือผู้ให้บริการงานด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ด้วยวัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมบำรุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเกษตร
2. ชิ้นส่วน รถแทรกเตอร์, เรือ
3. โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กทั่วไป

โลหะที่ผลิต
1. เหล็กหล่อ FC (Gray Iron)
1.1 FC150-300

2. เหล็กหล่อเหนียว FCD (Ductile Iron, SG Iron)
2.1 FCD400-600

3. เหล็กเหนียวหล่อ SS (steel casting)
3.1 AIAI1020, SC 42 , SS 400 ( เหล็กเหนียว )
3.2 AISI1030, SC64
3.3 AISI 1045, SC 45C (เหล็กหัวแดง)
3.4 ScMn3, ScMn5 (อะไหล่รถเกี่ยวข้าว)
3.5 Scr3,Scr43 ( อะไหล่รถแทรกเตอร์)

4. สเเตนเลส หล่อ SUS (Stainless Steel Casting)
4.1 SUS304
4.2 SUS316

5. อลูมิเนียมหล่อ Al (Aluminums Casting)
5.1 LM25,AC4C , 333

6. ทองเหลือง (Brass and Bronze casting)
6.1 BC4C

7. เหล็กหล่อโครเมียมสูง
7.1 เหล็ก2828

8. Heat Resisting Steel
8.1 SCH 13 (HH)
8.2 SCH 17 (HE)
8.3 SCH 21 (HK)