PA-STEEL


ยินดีต้อนรับสู่บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราให้บริการ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องมือการเกษตร เช่น ชิ้นส่วนหางไถ,ชิ้นส่วนเครื่องจักร โรงงานน้ำตาล,ชิ้นส่วนเครื่องบ...
 more      
 

 ชื่อสินค้า/Name : สลักคัดท้าย 8 ¾”
 รหัสสินค้า/Number :
 ประเภทสินค้า/Grop :อะไหล่ผานพรวน (ผาน6)
 รายละเอัยด/Detail : ผาน 6 – ผาน 7 ชุบแข็ง
 ข้อมูลลงวันที่ /Up Date :16/01/10

กลับหน้าหลัก