PA-STEEL


ยินดีต้อนรับสู่บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด เป็นเวลากว่า 28 ปี ที่เราให้บริการ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องมือการเกษตร เช่น ชิ้นส่วนหางไถ,ชิ้นส่วนเครื่องจักร โรงงานน้ำตาล,ชิ้นส่วนเครื่องบ...
 more      
 

 ชื่อสินค้า/Name : ใบคัดท้าย 20”
 รหัสสินค้า/Number :
 ประเภทสินค้า/Grop :อะไหล่ผานพรวน (ผาน6)
 รายละเอัยด/Detail :หนัก 5.5 ก.ก.
 ข้อมูลลงวันที่ /Up Date :26/10/09

กลับหน้าหลัก